Bitkiler Toksik Gazları Nasıl Yok Eder

BİTKİLER TOKSİK GAZLARI YOKETMESİ

1990 yılında, PCAC ve Wolverton Çevre Servisleri, Nasa’ nın ortaya çıkardığı araştırmaları genişletmeye karar verdi. 50 değişik ev bitkisi, kapalı mekanlardaki değişik toksik gazların temizleme kabiliyetlerini ortaya çıkarma amacı ile test edildi. Formaldehil ortam gazlarının en yoğun bulunanı ve en kuvvetli olanı olduğu için standart deney gazı olarak belirlendi. Formaldihiz gazı, insanlar tarafından son 15 yılda en çok araştırılması istenen maddeydi. Formaldihil gazı binalarda bir çok değişik kaynaklardan salgılanılır. Birçok kimyasalın içinde bulunduğu gibi, bir çok tüketim malzemesinde de vardır, çöp poşetleri, kağıt havlular, yüz peçeteleri,baskılarda, halılarda, yer kaplamalarda ve yapıştırıcılarda bulunmaktadır. Formaldihil gazı gazlı ocaklardan salgılanır ve tütün mamüllerinin dumanında bulunmaktadır. Aynı zamanda inşaat malzemelerinden olan poliahşap, betopanlar ve iç dekorasyonda kullanılan panellerin de yapısında bulunmaktadır

Nasanın bioev çalışmalarında kullandığı Portatip örmekler

Nasanın bioev çalışmalarında kullandığı
Portatip örmekler

Formaldihile maruz kalındığında bir çok rahatsızlık ortaya çıkmaktadır ki bunlar teşhisi kolay konabilen göz, burun, boğaz yanmalardan daha tartışılabilinir rahatsızlıklar olan astım, kanser,kronik solunum rahatsızlıkları ve neropiskolojik problemelere kadar uzanabilir.

Tabloda 50 adet süs bitkisinin karşılaitırılmalı formahidil temizleme oranları gösterilmiştir. Diğer listelerde benzer tablolar diğer gazlar içinde verilmiştir. Değişik gazlarda değişik bitkiler farklılıklar göstermektedir. Ksilen ve toulune benzer kimyasal özelliklerinden ötürü aynı tabloda verilmiştir.

Bir çok iç mekan bitkisi, uçucu kimyasalları emme yeteneği konusunda test edilmiştir

BİTKİLER TOKSİK GAZLARI YOKETMESİ

BİTKİLER TOKSİK GAZLARI YOKETMESİ

KAPALI ALAN HAVA KALİTESİNİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Insan solumu sırasında salgılanan bioatıklar da kapalı alanlarda hava kalitesini düşürmektedir. Bir sınıfta en yoğun bulunan kimyasal uçucular aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu konuda açıklandığı gibi insan kaynaklı salınım gazları da bitkiler tarafından temizlenebilinir.

İnsan kaynaklı kirleticiler ve kimyasal uçucuların yanından bir çok başka madde de hava kalitesini düşürür. Havai mikroplar, küf sporları ve düşük bağıl nem oranları da atmosfer kalitesini düşüren faktörlerdir. Kış aylarında çokça görünen kurı hava özellikleri, burun ve boğazdaki ince membranları olumsuz yönde etkileyerek, havai kimyasallar, virüsler, küf sporlaru ve alerjenlerin daha zararlı olmasına neden olur.

Bitkiler aynı zamanda fitokimyasal salgıları sayesinde havada bulunan, küf sporlarının ve bakterileri etkinsizleştirir. Yapılan araştırmalarda, bitki bulunan kapalı odalarda, havai mikrop ve bakterilerinin % 50 – % 60 arasında daha az yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Bitkiler bu fitokimyasalları aslında zararlıları kendilerinden uzak tutma amacı ile salgılamaktadır.

KAPALI ALAN HAVA KALİTESİNİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

KAPALI ALAN HAVA KALİTESİNİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

15 yıllık geniş ve kapsamalı bir labrotuar ve deneysel araştırmaların sonucunda, bitkilerin iç mekan kapalı hava alanlarının nasıl temizlediği konusunda bir ana bilgimiz oluşmuştur. Bir çok iç mekan bitkisi,genel olarak geniş ağaçların altında yaşayan türlerdir, milyonlarca yıl içinde evrim geçirmişlerdir. Bu bitkiler normal olarak en iyi gelişimlerini genel olarak loş, sıcak ve nemli ortamlarda sağlarlar. Doğa bu bitkilere kültür mikropları ile beraber yaşama ve kökleri sayesinde yapraklardan ve topraklardan aldığı değişik maddeleri parçalayarak besin maddesine çevirme kabiliyetini vermiştir. Bitkiler aynı zamanda yaprakları ile aldıkları gazı besin maddesine çevirebildiği gibi, bunları köklerine transfer ederek burada parçalanmalaını sağlarlar. Transpirasyon sayesinde hava kirleticilerini kökleri vasıta ise kök etrafı mikroplara gönderirler. Yüksek transpirasyon seviyeleri hava akımlarına neden olacaktır. Su hızla köklerden yapraklara çıkartılırken, hava da köklerin etrafındaki toprak bölgeye çekilir. Bu şekilde bitkiler kök etrafı mikroplara oksijen ve azot sağlarlar. Nitrogen gazı aynı şekilde kök mikropları sayesinde bitki besin maddesi olan nitrata çevrilir

Azot Döngüsü

Azot Döngüsü

KİŞİSEL NEFES ALMA ALANLARI

Bir birey için gerekli olan hava yaklaşık 0.17 – 0.23 metreküp arasındadır. Bu alanlar genel olarak insanların uzun saatler harcadığı, masaları, bilgisayarlar, televizyon karşısı gibi ortamlardır. İnsanların nefes alma alanlarına eklenen bitkiler ortamdaki nemi arttırır, biosalınımları, kimyasal toksinleri azaltır, havai mikropları ortadan kaldırır. Bu özelliklerin yanında tabii ki estetik güzellikleri de vardır.

GENİŞ KAPSAMDA HAVA TEMİZLİĞİ

Her nekadar iç mekan bitkileri, insanların nefes olma ortamlarını temizlerse de, tüm bir binanın hava temizliği de istenilen bir özelliktir. Havalandırmanın arttırılması istenilmezken, çevresel olarak da tasarruflu ve mantıklı değildir. Bir çok malzemenin önceden havalandırılırak gaz salınımların azaltılması önerilirken, bir çok malzeme de salınım uzun süreli olabilir.

Eğer yaşanılan binalar bir ekosistem olarak alıgılanılırsa, havanın temizliğinde bitkiler kullanılabilinir. Her ne kadar bu tek başına bir çözüm değilse de en azından çözüm paketinin bir parçası olabilir. Bu amaca ulaşmak için mimarlar ve mühendisler bitkileri tasarımlarında düşünmek zorundadır. Bitkiler genel olarak sadece her şey bittikten sonra sadece belli boş alanları kaplaması amacı ile kullanılır veya daha sonra insanlar tarafından doğa ile bir bağlantı kurmak amacı ile eklenir

By | 2018-02-28T08:37:51+00:00 Aralık 19th, 2017|Categories: BİTKİLER|Bitkiler Toksik Gazları Nasıl Yok Eder için yorumlar kapalı

About the Author: