TERARYUMUM DA Kİ BİTKİLER NİYE ÖLÜYOR?

Teraryum yaptığınızda aslında ufak bir ekosistem kurup bir yaşam döngüsü ortaya çıkartıyorsunuz.Yarattığınız mini ekosistemin uzun ömürlü olabilmesi için, bitkilerin besin ve sıvı dengesini, Teraryum içindeki sıcaklığı ve hava kalitesini, optimal koşullarda sağlanması gerekecektir. Bu koşullardan birinin bile eksikliği durumunda,  o kadar zahmet vererek yaptığınız Teraryum zaman içinde çöküşe geçecektir.

Aşağıda size Teraryumlarda yapılan genel hataları vebunların çözümlerini sizlerle paylaşacağız.

  • Sorun1: Şekilsiz ve aşırı büyümeler

Herbitkinin kendine göre bir büyüme tipi vardır. Kimi türler enine, kimi türlerboyuna doğru büyür. Ama her bitki genel anlamda homojen ve dengeli bir büyümesağlar.

Çözüm:Normal dışı büyümeler gördüğünüzde bu fazla büyüyen dal ve yaprakları budayın.Budama için keskin, steril ve temiz bir makas kullanın. Kestiğiniz parçayı bircımbızla alın.

Budamanınbir başka faydası da bitki köklerini ufak tutmaktır. Unutmayın bitkinin üstükısmı ve kök yapısı daima orantılıdır. Bitki ne kadar büyürse, kök de o kadarbüyür. Teraryum gibi ufak ve sığ yaşama alanlarında kök büyümesi kesinlikleistenmeyen bir durumdur.

Birbaşka dikkat edilmesi gereken durumda bitki yapraklarının cama değmemesinindeğmemesin sağlanmasıdır. Cama doğru yaklaşan yaprak ve dalları da budamanızgerekecektir.

Budamayımini bahçe budaması için özel olarak üretilmiş olan uzun ve ince uçlumakaslarla yapmanızı öneririz. Budamaya başlamadan önce makasınızı bir alkolkarışımı ile steril etmeniz hastalık bulaşma riskini engelleyecektir.

 

 

 

 

  • Sorun2: Bozulan  Bitkiler

Herbitki her ortama uyum sağlayamaz, önce bozulmaya başlar ve zaman içinde ölür.

Çözüm:  Bu yüzden Teraryumunuzdaki bitkileri düzenliolarak kontrol etmeniz gerekecektir. Eğer bozulmaya başlayan bir bitkiniz varsave kurtarılamayacak kadar kötü bir durumda ise bitkiyi hemen çıkartın ve başkadaha dayanıklı bir türle değiştirin. Size tavsiyemiz diğer sağlıklı türlerebakarak, bu türlerin benzerinden bir bitki ile değiştirmenizdir. Bitkiyideğiştirirken öze olarak Teraryum yapımı için üretilmiş olan ince, minik uçlucımbız, çubuk ve kürek gibi aletleri kullanmanız. Elle diğer bitkilerinkonumunu bozabilir, kökleri dağıtabilirsiniz.

Bazıbitkilerin bozulması veya ölmesi son derece normaldir ve moralinizi bozmayın.Steril ve bu konuda uzmanlaşmış kişilerin bile çalıştığı üretim seralarındabitkiler ölmektedir. Teraryumunuzdaki bitkileriniz değişik nedenlerden dolayıbozulup ölebilir. Size tavsiyemiz bitkilerinizi düzenli olarak takip etmeniz,böylece Teraryum ortamınızdaki kırılgan ve dirençli bitkileribelirleyebilirsiniz .

 

  • Sorun3: Kirli Cam

Herzaman Teraryum camınızın hem içten hem de dıştan temiz olduğuna emin olun.Camın temiz olması hem ışık girişi için, hem de istenmeyen bakteri, virüs vemikropların ürememesi için son derece önemlidir. Benzer şekilde zaman içindecama yapışan tozlar bitkilerin üzerinde düşerek yapraklardan solunumu ve gıdaüretimini de engelleyebilir.

Çözüm.Yumuşak ve hafif nemli bir bez ile Teraryumunuzu hem içerden hem de dışarıdantemizleyin. İç kısmı temizlerken bezi bir cımbız ile kullanmanızı öneririz.Sert veya camı çizebilecek bezler kullanmayın ve deterjan gibi malzemeler iletemizlik yapmayın.

 

 

 

  • Sorun4 : Fazla Sulama

Teraryumlardabitki ölümlerinden en sık rastlanan nedenlerden bir tanesi de yapılan fazlasulamadır. Fazla sulama kök çürümesi, mantar ve hastalık oluşumu, şekilsizbüyüme gibi birçok soruna neden olur. Unutmayın ki Teraryumlarda fazla suyundrene edilmesini sağlayacak bir sistemi sağlamak son derece zordur.

Çözüm: Sulamadankaynaklanan sorunları engellemek için sulamayı dengeli yapılmalı ve bir drenajtabakası sağlamaktır.

Bu yüzden sulamanızı ağırlıklı olarak birsprey ile yapmanızı,  dip sulamasını dahaseyrek yapmanızı öneririz. Teraryum gibi ufak alanlar için özel olaraküretilmiş sulama spreylerini ve sulama ekipmanlarını kullanmanızı öneririz.

Teraryumundibine çakıl, ufak taş veya kömürden (dengelenmiş karbon )  bir drenaj tabakası yaratın. Bu tabaka hemhastalık oluşumunu engelleyecek hem de sistemi tamamlayacaktır.

Teraryumunuzdaki bitkiler sulamanızdan sonra düzenli olarak kontrol edin ve zemin halaıslaksa sulama yapmayın, kuruyana kadar bekleyin.

 

  • Sorun5: Fazla Gübreleme

Hepimizbitkilerimizin sağlıklı ve olabildiğince hızlı gelişmesini isteriz, bununiçinde gübre en mantıklı çözüm gelir. Ama şunu unutmamalıyız, Teraryumdayaşayan bitkilerin fazla büyümesi zaman içinde sorun çıkartacaktır.

Çözüm:  Gübrelemeyi 2 – 3 ayda bir az miktardayapmanız yeterli olacak. Sıvı gübre kullanmanızı öneririz. Piyasadan teminedebileceğiniz özel sukulent ve kaktüs gübrelerini, açıklamalarına uygun olaraksuyla karıştırıp verebilirsiniz.

Bahçebitkileri için kullanılan gübreleri kesinlikle kullanmayın. Bu tür gübreleriniçindeki etkin maddelerin bir kısmı bitkiler tarafından kullanılır fazla kısımtoprak tarafından emilir. Teraryum gibi kapalı alanlarda bu fazla element veiçerik Teraryum içinde kalacaktır ve bitkiler için zararlı olacaktır.

 

 

  • Sorun6: Yanlış bitki seçimi

Teraryumkısıtlı bir ekosistem alanıdır ve bu kısıtlı alanda her bitkiyi yetiştirmekmümkün olmayacaktır.

Çözüm: Kapalısistem Teraryumlarda nem seven bitkileri kullanmanızı öneririz. Aynı zamandabitkilerin ışık ihtiyaçlarının da iyi bilinmesi gerekmektedir. Az veya ortaışık en iyi sonucu sağlayacaktır.

Doğrubitki seçimi içi aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

1)   KapalıTeraryumlarda kesinlikle kaktüs ve sukulent kullanmayın, fazla nemi sevmezler.Kapalı Teraryumlarda yosun, alg ve liken gibi yüksek nem ortamlarındayaşayabilen bitkiler kullanın.

2)   Fazlaışık seven bitkiler Teraryumlar için uygun değildir, yeterli güneş ışığınıalamadıklarında ölürler, Teraryumlar da fazla güneş ışığı alan noktalarakonulmamalıdır.

3)   KapalıTeraryumlara güneş alan bir yere koyarsanız içerdeki ısı çok yükselir ve bitkilerkavrulur.

4)   Tillandisiagibi hava bitkileri için hava akımı lazımdır. Kapalı sistemlerde bu bitkilerölecektir.

5)   Hızlıbüyüme oranına sahip bitkiler, zaman içinde kök ve üst organları ile diğer tümbitkilerin alanını alır ve ekosistemi domine ederek, diğer tüm bitkileriöldürür. Bu yüzden hızlı büyüyen bitkiler kullanmayın.

 

 

 

  • Sorun7: Yanlış Yer Seçimi

Çok başarılı düzenlenmiş bir Teraryumbile zaman içinde bozulma gösterebilir. O zaman belki de terrartumununuz yanlışyerde duruyor olabilir.

Çözüm:Teraryumlarınızı kalorifer, klima ve benzer yapay iklimlendirme kaynaklarındanuzak noktalara yerleştirin. Aynı zamanda koyacağınız noktanın yeteri kadardolaylı güneş ışığı alması gerekmektedir.

1)   Teraryumunuzukalorifer, havalandırma, şömine, vantilatör gibi yapay iklimlendirmecihazlarının yakınına koymayın.

2)   Teraryumunuzudirek güneş ışığı altında kalacak noktalara koymayın.

3)   Teraryumunuzuevcil hayvanların ulaşabileceği noktalara koymayın.

4)   Teraryumlarufak çocuklar için her zaman dikkat çekebilecek ve gözü çeken renkleresahiptir. Ufak çocuklar içindeki bitkileri ellemek, figürlerle oynamakisteyebilir ve istenmeyen kazalar meydana çıkabilir. Unutmayın cam ciddiderecede yaralanmalara sebep olabilir. Bu yüzden Teraryumlarınızı ufak arkadaşlarımızınerişemeyeceği noktalara koyun.

 

  • Sorun8: Kalitesiz Bitki

Piyasadantemin etmiş olduğunuz kalitesiz bitkiler zaman içinde bozulacak ve ölecektir.

Çözüm: Aldığınızbitkinin kaliteli ve sağlıklı olduğundan emin olun. Bitkinin kalitesini aşağıdakinoktalara bakarak anlayabilirsiniz

1)   Bitkininkök gelişimi inceleyin. Bitkinin saksıdan toprağı ile beraber kalıp olarakçıkabiliyor olması lazımdır. Bu bitkinin kök gelişiminin sağlıklı olduğunaişarettir. Eğer bitkiyi saksıdan çıkardığınızda toprak dağılıyorsa daha kökgelişimi sağlanmamış demektir. Bu bitkileri kök gelişimini tamamlamadankullanmayın.

2)   Bitkilerinyapraklarında ve yeşil aksamında bir hastalık veya kuruma olmadığına dikkatedin. Yaprak ucu kıvrılmalar ve kızarıklar, yaprak üzeri yaralar, bitkiüzerindeki minik beyaz ve kırmızı toz gibi yapılar hastalık belirtisidir. Bubitkileri kullanmayın

3)   Sukulentve kaktüsler suyu gövde ve yapraklarında tutan bitkilerdir, bu yüzden yaprak vegövdenin canlı ve hafif sulu olması gerekmektedir. Yaprak ve gövdelerde kurulukvarsa, bu bitkilerin bakıma ihtiyacı var demektir. Bitkileri sağlıklı halegetirmeden bu bitkileri kullanmayın.

 

  • Sorun 9: Tecrübe ve Bilgi

Teraryumlarufak eski bir reçel kavanozundan, dev bir cam fanusa kadar değişik ebatlardatasarlanıp yapılabilinir. Ama unutmayın ki her işte olduğu gibi başarı vetecrübe gerekmektedir.

Çözüm:Başarılı ve tasarım bakımından daha güzel Teraryumlar için aşağıda size bazıönerilerimiz olacak

1)   Teraryumayeni merak sardıysanız, ilk başta orta ölçekte cam fanuslarda çalışmanızıöneririz. Küçük ortamlarda çalışmanız için el becerinizin iyice gelişmiş olmasıgerekmektedir, büyük fanuslar ise masraflı olacaktır. İlk başlarda bazıbitkileri bozmanız veya öldürmeniz son derece normaldir, acemilik aşamasını azzararla atlatmanızı öneririz.

2)   İlkbaşlarda bakımı kolay ve daha ucuz bitkiler kullanın. Başlangıç için Echeveria,Haworthia, Crassula , Sedum türlerini öneririz, Lithops, Gasteria gibi türlerileri aşamalar için daha uygun olacaktır.

3)   Teraryumuzukurarken, kaliteli malzeme kullanın. Toprak karışımları ve drenaj katmanındakullanacağınız malzemelerin kaliteli ve Teraryum için uygu olan mamullerdenseçin.

4)   Teraryumunuzukurarken acele etmeyen, sabırlı ve her şeyi doğru yaptığınızdan emin olun.Aşamaları sırayla yapın.

5)   Teraryumunuzuyapmadan önce cımbız, makas, kürek, sulama aparatları, bez gibi malzemeleritemin edin.

6)   Teraryumunuzuyapmadan önce camı hem içerden hem de dışarıdan iyice temizleyin.

7)
Teraryumukurmadan önce elinizdeki malzemelere göre kafanızda yapmak istediğiniz tasarımıkafanızda canlandırın, hatta çizin, gerekiyorsa görsellerden ve fotoğraflardanyararlanın. Kullanmayı düşündüğünüz malzemelerin cam fanusunuza sığacağındanemin olun, kuşkunuz varsa ölçün.

8)   Unutmayınbitkiler büyüyen ve gelişen organizmalaradır, ilk başta dikeceğiniz ufakbitkiler zaman içinde büyüyecektir. Bu yüzden bitkileri yerleştirirken onlarabüyüyecek alan bırakın.

9)   Zamaniçinde gittikçe ustalaştıkça daha büyük camlara geçin ve daha zor bitki türleriile çalışmaya başlayın

By | 2017-07-13T08:32:29+00:00 Mayıs 18th, 2017|Categories: TERARYUM HAKKINDA|TERARYUMUM DA Kİ BİTKİLER NİYE ÖLÜYOR? için yorumlar kapalı

About the Author: