BONSAİ TÜRLERİ

CHOKKAN

Gövde tamamen düz bir şekilde dikey olarak yükselir. Dallar düzenli bir şekilde, bitkinin altından üst noktasına doğru kısalır ve inceleşir. Kökler saksının üzerinde, ana kök boğazının etrafına doğru hafif olarak görünür.

Bu bitki doğada en fazla servi ve sedir ağaçlarında görülür. Birçok bonzai üstadı için, Chokkan asıl bonzai şeklidir. Her ne kadar asıl bonzai şekli gibi görünse de, tam simetrinin yakalanması oldukça zor bir şekildir.

MOYOGHI

Bu bonsai şeklinde gövde tam dik değil, hafif kıvrımlıdır.Ama bitkinin kök boğazından çıkan ilk gövdesi yine diktir. Chokkan gibi gövde yükseldikçe, dallar incelip kısalacaktır.

SHAKAN

Shokan Bonsai

Shakan Bonsai

Shakan da, gövde tamamen diktir ve hiçbir eğrilik bulunmaz. Chokkan’dan farklı olarak, gövde kök boğazından kıvrımlı olarak çıkıp, daha sonra dikleşir.

SHARIMIKI / SHARIKAN / SABAMIKI

Shakan da gövde geniş ve büyük olup, üzerinde kabuk yer almaz. Yağmur, güneş veya rüzgara maruz kalmış olan gövde, yıpranmış olup, eskitilmiş bir beyaz görüntü alır. Bu doğada sadece hasta ve yaşlı ağaçlarda görünen bir şekildir. Genelde çam, sedir ve servi türlerinde çalışılan bu metot çok ustalık ister,çünkü gövdeyi soymak ve ağacı dengelemek zordur.

KENGAİ

Kaskatlı bir görünümü vardır vedallar ve yapraklar bir gövdeden sarkar gibi durmaktadır. En eski metotlardan biri olan Kengai de amaç, yamaçlardan sarkan eski ağaçları taklit etmektir.Özellikle küçük bonsailer için kullanılır.

HAN KENGAİ

Han Kengai

Han Kengai

Bu metotda, dallar zemin ile 180 derecelik bir açı yapar. Bumetotta bazı dallar bitki saksının daha alt kotta yer alabilir.

SOKAN

Sokan Bonsai

Sokan Bonsai

Bu metotta amaç ağaca doğal birafetten zarar gelmiş görüntüsü sağlamaktır, yıldırım çarpmış ve gövdenin 2 yeayrılması gi gibi. Usta ağacın gövdesinde eskitme ve yaşlandırma gibi teknikler uygular. Çok sınırlı kozalaklı veya herdem yeşil ağaç ile yapılabilir.

ISHITZUKI

Ishiziku

Ishiziku Bu metotta bitki bir taş veya kaya parçası ile kullanılır.Taşlarda genel olarak çatlaklar ve kırıklar yer alır. Bu kırık ve çatlaklarda köklerin gelişmesi sağlanır. Bitkiler zaman içinde bu taşın şeklini almaya bile başlar.

NEAGARI

Neagari Bonsai

Neagari Bonsai

Bazı bonzai türlerinde, kökler genelde açıkta kalır, toprak tarafından kapatılmaz ve yüzeyde büyüme gösterir. Bazen kökler bir eğimle büyüyüp, ağacın boyuna kadar çıkabilir.

SEKİ JOJU

Seki Joju Bonsai

Seki Joju Bonsai

Bu metotta, taşın üzerinde büyütülmüş olan ağaçların, kökleri açıkta kalıp, üstünde bulunan taşları sarar. Ishitzuki’den farklı olarak, kökler taş çatlaklarından değil, diğer saksıda köklenirler.

KABUDACHI

Kabudachi Bonsai

Kabudachi Bonsai

Birçok çok gövdeli ve dallı bonsai türü vardır. İkili gövdeli ağaçlarda, bonsailerde, bitki gövdeleri tek kökten çıkarlar. Genellikle, iki gövde dip noktada birleşiktirler, daha sonra yükseldikçe birbirlerinden ayrılırlar. Çoğunlukla, bir dal diğerinden daha uzun ve kalındır.

SANKAN BONSAİ

Sankan Bonsai

Sankan Bonsai

Bu metotta, 3 ayrı gövde, aynı kökten birleşik çıkar. Kabudachi de olduğu gibi, bir dal diğerlerinden daha kalın ve kuvvetlidir. Gelişmiş örneklerde beş, yedi, dokuz ve daha fazla gövde olabilir, ama prensip olarak gövde sayısı tektir

YOSE – UE

Yoe Ue Bonsai

Yoe Ue Bonsai

Yose – Ue metodunda, birden fazla gövde yer alır ama diğer metotlardan farkı ise, her gövdenin kendi kök sistemine sahip olması ve gövdelerin birbirlerinden bağımsız olmasıdır. Bumetot da genel olarak bir dal diğerlerinden daha kalın ve uzundur.

Birden fazla gövdenin tek saksıda bonsai oluşturmak amacı ile beraber dikilmesine grup dikimi denir ve genelde toplam gövde sayısı tek olur. Gövdelerin birbirlerine tipoloji, yaş ve diğer özellikler tarafından birbirine benzemesine dikkat edilmelidir.

IKADABUKI

Ikadabuki Bonsai

Ikadabuki Bonsai

Bu metotta, doğada olmuş bir olay taklit edilir, bir ağacın bir tarafa yatması gibi. Devrilmiş bir ağaç ölmediyse, hala sağlam bir kök sistemi varsa, sağlam ve yeşil bölgelerinden yaprak ve dal çıkartacaktır. Bazen da ağaçların yere değdiği üst noktalarından toprağa teni kökler atması da mümkün olacaktır.

FUKINAGASHI

Fuginashi Bonsai

Fuginashi Bonsai

Rüzgara maruz kalmış bir ağaç görüntüsü veren bir metottur. Bu doğada özellikle korumasız alanlarda ve sahil kısımlarında yetişen ağaçlarda görünen bir şekildir. Dallar ve gövde tek yöne eğimli olacak şekilde hazırlanır.

BUNJINGI

Bunjingi Bonsai

Bunjingi Bonsai

Bu metottaa, ince bir gövdenin üzerinde toplanan dallar ve yapraklar, genelde aynı yöne eğilmiş şeklinde yapılır

HOKIDACHI BONSAI

Hoki yeni dal, dachi yükselen anlamına gelmektedir. Bu metotta , gövdenin tam dik olması ve formal bir yapı alması amaçlanır. Ağaç taç yapısının simetrik ve homojen olması amaçlanır. Sonu çolarak çok dengeli bir minyatür ağaç ortaya çıkar.

By | 2019-07-11T05:48:01+00:00 Mayıs 18th, 2017|Categories: BONSAİ HAKKINDA|BONSAİ TÜRLERİ için yorumlar kapalı

About the Author: